ЗА НАС

Кои сме ние

Предмет на дейността на фирма „ТРАНСМЕД-А” ООД  е екологичният мениджмънт и управлението на отпадъци. 

 

Развиваме дейсност, свързана със сметоизвозването и сметопочистването над 15 години. С дълги традиции в сметосъбирането и сметоизвозването и дълбоко разбиране за важността от по-екологичен и природощадящ начин на живот ние се стремим да отговорим подобаващо на очакванията на нашите клиенти и да им предложим възможно най-икономически изгодното и екологично ефективното решение що се отнася до дейностите с отпадъци и вторични суровини.

В съзвучие с актуалните тенденции за устойчиво развитие на икономиката и разумно използване на природните ресурси ние работим по гъвкава схема, включваща договорни взаимоотношения и еднократни поръчки, а също така изготвяме и внедряваме концептуални програми за разделно събиране и оползотворяне на отпадъците.

 

Приоритет на нашата работа е бързината, коректността и оптималното  качество в изпълнението на сметосъбиращите и сметоизвозващи услуги  на конкурентни цени. Крайната ни цел е пълното удовлетворяване на изискванията на нашите клиенти по екосъобразен начин – гаранция за изграждане на един по-чист свят в едно по-щастливо бъдеще. 

Нашият подход

Персонално отношение към всеки партньор

Вярваме, че дългогодишните партньорства се градят с професионализъм, внимание и лично отношение. Винаги сме насреща и готови да предложим индивидуален подход и адекватна перспектива.

Качество на предлаганите услуги

Във всяка дейност има различни нива на качество. Качествената услуга е тази, която  отличава, гради доверие и дава сигурност.Ние винаги се стремим да бъдем най-добрите в това, което правим. 

Бърза реакция и навременно обслужване

Осъзнаваме  необходимостта от мигновеност що се касае до дейностите, свързани с отпадъци . Ето защо сме винаги на разположение да откликнем при нужда от спешна реакция.

Доверете се на нашия опит

Нашата визия се основава върху прилагането на индивидуален подход към всеки, който се обърне към нас за съдействие и ни се довери.