Нашият автопарк

Запознайте се с част от нашия автопарк - сметосъбирачи и контейреновоз.

Разполагаме с необходимата материално-техническа база и квалифициран персонал, за да обслужваме контейнери с различна вместимост - кофи 120л и 250л, контейнери - 1.1куб.м. (тип "Бобър"), 4куб.м. - закрит и открит тип, 6куб.м., 7куб.м., 8куб.м.