УСЛУГИ


Предлагаме цялостни решения, касаещи дейностите, свързани със събиране и транспортиране на различни по вид неопасни отпадъци.  Внедряваме концептуални програми за разделно събиране на отпадъци съгласно изискванията на ЗУО и притежаваме всички необходими лицензи и документи за извършване на дейността.  

Организираме и осъществяваме извозване на неопасни отпадъци:

 

 • Смесени битови отпадъци;
 • Строителни отпадъци;
 • Биоразградими отпадъци;
 • Отпадъци от опаковки - от хартиени и картонени опаковки, от стъклени опаковки , от пластмасови опаковки, от метални опаковки и др.

 

Вярваме в дългосрочните партньорства и се стремим да градим доверие и да даваме сигурност.

Винаги разработваме индивидуален подход спрямо конкретните нужди и персоналните изисквания на всеки от нашите партньори. Това ни позволява да установим най-правилната схема на обслужване и да разрешим качествено и навременно всеки възникнал казус, касаещ дейностите, свързани с отпадъци.

Какво можем да Ви предложим?

 • индивидуален подход спрямо специфичните изисквания (количество и вид отпадък, честота на посещаване, конкретен час, специфичен достъп до обекта на обслужване) на всеки наш партньор;
 • активно съдействие при изготвяне и подаване на документите, необходими пред Столична община за процедурата по „пряко договаряне”  и намаляване на такса смет;
 • гъвкава работна система, включваща дългосрочни и краткосрочни договори, както и еднократни поръчки;
 • обслужване по предварително установен график или на повикване с предварителна заявка;
 • изготвяне и внедряване на концептуални програми  за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци;
 • коректно и точно обслужване, бързина и конкурентни цени. 

Доставяме  и обслужваме съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки, смесени битови отпадъци, биоразградими отпадъци, строителни отпадъци и др. с различна вместимост.

Контейнери

 • кофи с вместимост 120 л. и 250 л.;
 • контейнери 1100 л. (1.1 куб.м.) – тип „Бобър“;
 • контейнери с вместимост 4.0 куб.м., 5.5 куб.м., 6.0 куб.м., 7.0 куб.м. и 8.0 куб.м. от закрит и открит тип;

 

Разполагаме с материално-техническа и складова база, площадка за събиране на отпадъци от опаковки край гр.София, надежден автопарк и квалифициран персонал, както и дългогодишен опит в областта, което ни позволява да изпълняваме всички поети ангажименти с гарантирано качество и бързина.